Buttonhole

Voor het aanprikken van shunts zijn drie technieken gangbaar, namelijk de touwladder techniek, de area techniek en de buttonhole techniek.

De buttonhole techniek is in het bijzonder geschikt voor thuisdialyse patiënten en voor patiënten die zichzelf aanprikken.
De voordelen van deze aanpriktechniek zijn het minder frequent misprikken, het wordt als minder pijnlijk ervaren en de nabloedingtijd is korter.
Verder is deze techniek voor de patiënt zeer geschikt om zichzelf aan te prikken waardoor de prikangst lager ligt en het zelfrespect toeneemt.

Hoe werkt de Buttonhole techniek?

Bij de buttonhole techniek dient zich eerst een “aanprikkanaal” te vormen, welke na enkele weken herkenbaar is als buttonhole.
Dit proces neemt 1 tot 3 maanden in beslag . Om de buttonhole te vormen, is het noodzakelijk om telkens onder dezelfde hoek én op exact dezelfde plaats de shunt aan te prikken met de standaard fistulanaald .

Het succesvol vormen van de buttonhole neemt toe als dezelfde persoon de aanprik-procedure verricht. Tevens is het van belang om meer dan één buttonhole voor elke fistulanaald te vormen, zodat deze afwisselend gebruikt kunnen worden bij een dialyse behandeling, met als doel dat er voldoende tijd is voor wondherstel. Zodra de buttonhole goed gevormd is, kan de Buttonhole Fistulanaald gebruikt worden. In tegenstelling tot gewone fistulanaalden, is de Buttonhole Naald “stomp” waardoor deze het gevormde kanaal gemakkelijk volgt zonder het weefsel te beschadigen.

Aan de andere kant is deze Buttonhole Naald voldoende scherp aan de punt om het trampoline-effect tegen te gaan.
Vòòr aanprikken, is het belangrijk om het korstje van de buttonhole volledig te verwijderen.

Voordelen van de Buttonhole techniek.

De voordelen van de buttonhole techniek zijn het minder vaak misprikken evenals het snel en gemakkelijk aanprikken van het gevormde kanaal (buttonhole).
Naast de lage pijnsensatie, welke het gebruik van anaesthetica verminderd, is er een kortere nabloedingtijd na afloop van de dialyse waargenomen. Studies tonen aan dat de buttonhole techniek tevens de kans op hematoom- en aneurysmavorming beperkt. Een ander voordeel voor de patiënt is, dat ze zichzelf kunnen aanprikken, wat de prikangst verminderd en de onafhankelijkheid en het zelfrespect van de patiënt bevorderd. Door het gebruik van botte naalden om de buttonhole aan te prikken, wordt de kans op prikaccidenten beperkt .

Citra-Gen™

Citra-Gen products are part of international recommended guidelines of today, defined by clinicians. Citra-Gen presents its products worldwide through a global network of dedicated distributors. Therefore, Citra-Gen is able to offer a high level of support to local customers.

Citra-Lock™ is recommended in the European Renal Best Practice Guidelines (ERBP) and the American Society of Diagnostic and Interventional Nephrology (ASDIN).

— Citra-Lock™

Effective range of biocompatible catheters, prepared for state of the art blood flows.

— Citra-XS™ Catheters