Buttonhole

Voor het aanprikken van shunts zijn drie technieken gangbaar, namelijk de touwladder techniek, de area techniek en de buttonhole techniek.

De buttonhole techniek is in het bijzonder geschikt voor thuisdialyse patiënten en voor patiënten die zichzelf aanprikken.
De voordelen van deze aanpriktechniek zijn het minder frequent misprikken, het wordt als minder pijnlijk ervaren en de nabloedingtijd is korter.
Verder is deze techniek voor de patiënt zeer geschikt om zichzelf aan te prikken waardoor de prikangst lager ligt en het zelfrespect toeneemt.

Hoe werkt de Buttonhole techniek?

Bij de buttonhole techniek dient zich eerst een “aanprikkanaal” te vormen, welke na enkele weken herkenbaar is als buttonhole.
Dit proces neemt 1 tot 3 maanden in beslag . Om de buttonhole te vormen, is het noodzakelijk om telkens onder dezelfde hoek én op exact dezelfde plaats de shunt aan te prikken met de standaard fistulanaald .

Het succesvol vormen van de buttonhole neemt toe als dezelfde persoon de aanprik-procedure verricht. Tevens is het van belang om meer dan één buttonhole voor elke fistulanaald te vormen, zodat deze afwisselend gebruikt kunnen worden bij een dialyse behandeling, met als doel dat er voldoende tijd is voor wondherstel. Zodra de buttonhole goed gevormd is, kan de Buttonhole Fistulanaald gebruikt worden. In tegenstelling tot gewone fistulanaalden, is de Buttonhole Naald “stomp” waardoor deze het gevormde kanaal gemakkelijk volgt zonder het weefsel te beschadigen.

Aan de andere kant is deze Buttonhole Naald voldoende scherp aan de punt om het trampoline-effect tegen te gaan.
Vòòr aanprikken, is het belangrijk om het korstje van de buttonhole volledig te verwijderen.

Voordelen van de Buttonhole techniek.

De voordelen van de buttonhole techniek zijn het minder vaak misprikken evenals het snel en gemakkelijk aanprikken van het gevormde kanaal (buttonhole).
Naast de lage pijnsensatie, welke het gebruik van anaesthetica verminderd, is er een kortere nabloedingtijd na afloop van de dialyse waargenomen. Studies tonen aan dat de buttonhole techniek tevens de kans op hematoom- en aneurysmavorming beperkt. Een ander voordeel voor de patiënt is, dat ze zichzelf kunnen aanprikken, wat de prikangst verminderd en de onafhankelijkheid en het zelfrespect van de patiënt bevorderd. Door het gebruik van botte naalden om de buttonhole aan te prikken, wordt de kans op prikaccidenten beperkt .

Access innovation

De producten van Citra-Gen maken deel uit van de huidige, door artsen opgestelde internationaal aanbevolen richtlijnen. Citra-Gen introduceert haar producten wereldwijd via een netwerk van toegewijde distributeurs. Citra-Gen is daarom in staat kwalitatief hoogwaardige ondersteuning te bieden aan lokale klanten.

‘De veilige en effectieve manier om elke katheter af te sluiten’

— Citra-Lock™

Het resultaat is, dat bij dialysepatiënten met een lange afdruktijd de afdruktijd wordt gereduceerd tot ongeveer 10 minuten of minder.

— WoundClot

Katheters ontwikkeld op basis van gerapporteerd klinisch bewijs.

— Citra-XS™